Auteur: Sjoerd

5 Items

Inloopmomenten

by Sjoerd

Ook komend jaar organiseert de BOB, in samenwerking met Punt Welzijn en KBO, inloopmomenten in de ontmoetingsruimte van het BeekCwartier, aan de Beekstraat 54 te Weert. Op deze inloopmomenten zijn vrijwilligers aanwezig die u antwoord kunnen geven op uw vragen, zoals: ”Waar kan ik melding maken over klachten zoals geluidsoverlast bij evenementen, bij geen of […]

Enquete subsidieregeling burgerinitiatieven

by Sjoerd

Beste wijk/dorpsraad, Mijn naam is Vince Janssen, tweedejaars bestuurskunde student aan Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Samen met twee andere studenten doen wij een onderzoek naar de subsidieregeling burgerinitiatieven van de gemeente Weert. Hiervoor vinden we het heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen hun input mee te nemen. Daarom hebben we een online enquête gemaakt. We […]

Vergroening en spelaanleiding in de binnenstad

by Sjoerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad te vragen een krediet beschikbaar te stellen van ongeveer € 197.000,- voor de aanplant van bomen en het aanleggen van spelaanleidingen in de Weerter binnenstad. Met het extra groen op de Nieuwe Markt, Beekstraat en het Bassin en de spelaanleidingen krijgt de binnenstad een enorme […]

Gek van de herrie

by Sjoerd

Tussen geluidshinder en geluidsoverlast zit een groot verschil. Geluidshinder is subjectief. De een vindt het geluid van een grasmaaier hinderlijk, de ander heeft er geen last van. In de wijken ondervindt men vaak meerdere vormen van geluidshinder, zeker in de zomermaanden. In het centrum is dat niet anders, het is drukker dan normaal, zowel ’s […]

De weekmarkt

by Sjoerd

Markten bestaan al zo lang als mensen handel hebben bedreven. Ruim tienduizend jaar geleden dus met de Neolithische Revolutie. Het woord markt is afgeleid van het Latijnse woord mercatus, wat markt en handel betekent. In het centrum vindt de weekmarkt op zaterdag plaats. DUS Weert heeft een enquête over de weekmarkt gehouden, met daarop volgend […]