Historie

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 heeft het stimuleren en bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten voor het eerst een wettelijk kader. Leefbaarheid laat zich definiëren als: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid (thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. De Wmo geeft de gemeente ruimte voor het leveren van maatwerk, het leggen van verbindingen en het geheel op te nemen in een groter geheel. Deze drie elementen vormen de basis voor MijnStraatJouwStraat.

In november 2009 stelde de gemeenteraad de notitie ‘Samenwerken aan Weert’ vast, waarin de nieuwe werkwijze voor wijkgericht werken is uitgewerkt. De werkwijze draagt sinds 2010 de naam ‘MijnStraatJouwStraat’. De nieuwe werkwijze kwam interactief tot stand met wijk- en dorpsraden, Wonen Weert, Punt Welzijn, Politie Limburg-Noord en gemeente.

Doelen

De BOB heeft als doel het behartigen van belangen van de bewoners van de Binnenstad van Weert. Drie thema’s staan centraal: Schoon, heel en (sociale)veilig. Daarnaast probeert de BOB u zoveel mogelijk te informeren over evenementen en projecten in de Binnenstad. Het bestuur wil de intermediair zijn tussen de bewoners en de gemeente, maar zijn daarbij afhankelijk van de goodwill van de gemeentelijke diensten. Het bestuur van de BOB bestaat uit vrijwilligers met hart voor de binnenstad van Weert.

De BOB neemt deel aan

  • KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen, overleg met Centrum Management Weert en ondernemers.
  • KVU: Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, Horecaoverleg.
  • Kwartaaloverleg vergunningen, Evenementen, vergunningen, planning.
  • Kermis: overleg en evaluatie over de kermis.
  • MijnStraatJouwStraat: Werkgroep bestaande uit de wijk en dorpsraden, gemeente Weert, Politie, PUNT Welzijn en Wonen Limburg o.b.v. de input van de burgers.
  • Klankbordgroepen: Aan deze projecten wordt deelgenomen als deze binnen de genoemde thema ‘s passen, of een informatief doel dienen.