Het bestuur

Léon Bouwels
Voorzitter, penningmeester, secretaris, CMW, evenementen.

Geer van Heugten
Secretaris, verkeersveiligheid, WhatsApp/buurpreventie.

Peter van Akkerveken
Openbare ruime, toegankelijkheid.

José Kirkels,
Algemeen bestuurslid, bewonerszaken & leefbaarheid.

Sjoerd van Hoof
Algemeen bestuurslid, webmaster.

Je kan het bestuur bereiken via:
info @ bobweert.nl

Wetenswaardige informatie en adressen
0495-575000 – Gemeente Weert ( geluidshinder/klachten openbare ruimte)
0495-434800 – Storing GS en elektriciteit – (24 uur per dag bereikbaar)
0900-8844 – Meldpunt Jeugd
0800-1881  – Wonen Limburg
088-6560600 – Alg. Maatschappelijk Werk
0800-1682 – Storing tv (Kabel)
0800-0233040 –  Storing Water
06-30591774 – Sinvest (mag enkel worden gebruikt bij ernstige inbreuk op de openbare orde ( geluid, overlast ed.) tijdens de uitgaansavonden)
0900-8844 – Politie – Wijkagent Thijs Loven (Weert-centrum en wijk fatima) –  Thijs.Loven@politie.nl