Aantal inwoners per 1-1-2014 Weert-Centrum:
Bewonersaantal 3.400 is 7,0 % van de bevolking van Weert, waarbij de leeftijdscategorie van 65 tot 89 jaar 45% het meest vertegenwoordigt is. Wel is er nog een piek van 301 bewoners in de leeftijd van 25-29 jaar. Vrouwen zijn met het aantal 1.818 over-vertegenwoordigd.

Huishoudens in %:
Eenpersoons: 58
Personen zonder kinderen: 32
Personen met kinderen: 11
aantal huis huishoudens absoluut: 2.050
Gemeenschappelijke huishoudens/grootte absoluut: 1,7


Weert-centrum heeft 2.265 woningen waarvan het merendeel (1.682) een appartement, boven- of benedenwoning is.Voor meer informatie kijkt u op Weert in cijfer op het internet, of op de site van de gemeente Weert.

De binnenstad kenmerkt zich door het winkel- en uitgaansgebied, het stadspark en de wekelijkse markt. Daarnaast heeft het centrum ook diverse culturele voorzieningen zoals: het Munttheater, het RICK, museum Jacob van Horne en het top honderd monument ”de Martinuskerk” Bovendien heeft de binnenstad van Weert nog enkele evenementen die in de verre omgeving bekend zijn. Denk aan de kermis, braderie en carnaval. Weert heeft vele kleinschalige maar bruisende evenementen.