Hoe ziet Weert er in 2030 uit? Waarin blinkt onze stad dan uit? Wie werken er in Weert? Waar recreëren we? Hoe leeft u dan in Weert? De antwoorden op deze vragen gebruikt de gemeente bij het ontwikkelen van een strategische visie op Weert voor 2030. Van 10 tot en met 20 september krijgen alle Weertenaren de gelegenheid om hun visie op de toekomst te delen.

Waarom een toekomstvisie
De wereld en onze samenleving veranderen in snel tempo. Denk aan sociale media die ons anders laten communiceren, klimaatverandering die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt en nieuwe vormen van wonen, werken en vervoer die hun opmars maken. Ontwikkelingen als deze hebben steeds meer invloed op onze manier van leven en op onze toekomst, ook in Weert. Wij willen niet stilstaand toekijken hoe de toekomst ons overkomt, maar er zelf mee vorm aan geven. Daarom werkt de gemeente aan een toekomstvisie voor Weert 2030. Het is vandaag goed wonen, werken en leven in Weert. Samen kunnen we er voor zorgen dat dit straks nog steeds zo is, of zelfs beter.

Doe mee
Graag horen wij wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Weert. De toekomst van Weert maken we samen met inwoners en ondernemers. Vanaf donderdag 10 tot en met zondag 20 september nodigt de gemeente alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Weert uit om coronaproof mee te denken over de toekomst van onze gemeente en ideeën te delen. Dat kan zowel in persoonlijke gesprekken als digitaal. Via een digitaal platform kunt u dromen over de toekomst op een moment dat het u uit komt. Met onze mobiele bouwplaats/ideeëntafel trekken we de wijken en dorpen in en gaan we met u in gesprek. We roepen iedereen op: deel naast visies ook concrete ideeën waar men zelf de schouders onder wil zetten. Kijk al eens op www.weert.nl/weert2030 voor meer informatie.

Beleef 2030
U kunt zelfs 2030 beleven. Met 10 kijk- en luisterplekken op verschillende plekken in Weert wekken we de toekomst tot leven via toekomstvensters. Daar hoort u via een QR code op uw smartphone verhalen over 2030. Ook ziet u door de ogen van denkbeeldige Weertenaren deze plekken, maar dan in 2030. Het bezoeken van deze plekken levert inspiratie op. Ideeën kunt u meteen delen via het digitale platform.

Samen werken aan Weert 2030
De strategische visie Weert 2030 is het kompas voor de keuzes die we als gemeentelijke organisatie de komende jaren gaan maken. Dit kompas bestaat niet alleen uit een stip op de horizon – hoe zien we Weert in 2030 idealiter voor ons. Er komt ook een concreet actieplan om die stip te realiseren.

De visie geeft richting en moet leiden tot aanpassingen in beleid en dienstverlening en slimmere inzet van middelen. Het uiteindelijke doel is dat alle inspanningen leiden tot een Weert 2030 zoals wij dat samen voor ogen hebben.

Bouwproces
De gemeente ontwerpt op basis van alle inbreng een strategische visie die eind 2020 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In 2021 zal de visie gelanceerd worden en starten de uitvoeringsactiviteiten.

Meer weten
Vanaf 3 september delen we via de sociale media (@Weert2030) en heel wat andere kanalen meer informatie over Werken aan Weert 2030. Ook leggen we dan uit hoe u op welke momenten mee kunt doen. Houd de media van Weert 2030 dus in de gaten of bezoek al eens www.weert.nl/weert2030 voor meer informatie.