Burgemeester Leppink – Schuitema van de gemeente Weert heeft per direct een noodverordening ingesteld voor de volledige gemeente Weert. Ook heeft zij de volledige gemeente aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Daarmee kan de politie, zonder dat daar aanleiding voor is, personen aanhouden en fouilleren.

Deze maatregelen (noodverordening en veiligheidsrisicogebied) duren in elk geval tot 10 februari 04.30 uur. Aanleiding hiervoor is dat op sociale media wordt opgeroepen om, in navolging van de demonstraties in andere steden van Nederland, te ‘demonsteren’ op diverse locaties binnen de gemeente Weert. Daar is op maandagavond 25 januari en woensdagavond 27 januari door diverse personen gehoor aan gegeven.

Door inzet van politie en andere instanties is het tot nu toe relatief rustig gebleven in Weert. Burgemeester Leppink – Schuitema heeft gedurende deze avonden al een noodbevel afgegeven. Deze wordt nu vervangen door een noodverordening. Een noodverordening heeft een bredere en langere werking.