Demografie

Aantal inwoners per 1-1-2014 Weert-Centrum:
Bewonersaantal 3.400 is 7,0 % van de bevolking van Weert, waarbij de leeftijdscategorie van 65 tot 89 jaar 45% het meest vertegenwoordigt is. Wel is er nog een piek van 301 bewoners in de leeftijd van 25-29 jaar. Vrouwen zijn met het aantal 1.818 over-vertegenwoordigd.

Huishoudens in %:
Eenpersoons: 58
Personen zonder kinderen: 32
Personen met kinderen: 11
aantal huis huishoudens absoluut: 2.050
Gemeenschappelijke huishoudens/grootte absoluut: 1,7


Weert-centrum heeft 2.265 woningen waarvan het merendeel (1.682) een appartement, boven- of benedenwoning is.Voor meer informatie kijkt u op Weert in cijfer op het internet, of op de site van de gemeente Weert.

De binnenstad kenmerkt zich door het winkel- en uitgaansgebied, het stadspark en de wekelijkse markt. Daarnaast heeft het centrum ook diverse culturele voorzieningen zoals: het Munttheater, het RICK, museum Jacob van Horne en het top honderd monument ”de Martinuskerk” Bovendien heeft de binnenstad van Weert nog enkele evenementen die in de verre omgeving bekend zijn. Denk aan de kermis, braderie en carnaval. Weert heeft vele kleinschalige maar bruisende evenementen.

Geschiedenis in een notendop

Een stad leeft nu, is gebouwd op haar verleden en kijkt naar de toekomst. Ze krijgt vorm in gebouwen en gebeurtenissen, in portretten en verhalen. Weert is een stad met veel facetten en het verhaal gaat altijd verder. Je kunt haar op tal van manieren voorstellen.

Hoe portretteert Weert zich nu? Als een middelgrote stad gelegen in het groen, met een voorzieningenniveau dat er mag zijn, waar het goed toeven is; in een klimaat met een bloeiend verenigingsleven en een ondernemersklimaat met uitstekende vestigingsmogelijkheden voor nieuwe ondernemers. Een stad met vele gezichten gelegen aan de Zuid-Willemsvaart, aan het spoor en aan de A2: wegen die Weert verbinden met Europa.

Wij zoomen in op de eivorm, midden in de huidige plattegrond van Weert. Het is de plek waar het in de vroege middeleeuwen in Weert allemaal moet zijn begonnen. Daar gingen mensen wonen, werken en leren aan straten die uitwaaierden naar de omliggende plaatsen. Religie en bestuur vonden er een basis en er ontstond een levendige handel. De periode 1400-1550 kwam Weert voor het eerst tot bloei. En er kwam een ring van water, hout en steen, die zorgde voor het buitenhouden van vreemdelingen en/of onwelkome gasten. Kortom: we praten over de oude stadskern van Weert.

Opvallend genoeg is er op deze plek al geruime tijd weinig veranderd: het oude stadhuis staat er, wat facelifts daargelaten, al sinds de 19e eeuw en de kerk er tegenover heeft, als we voor het gemak de nieuwe toren negeren, al eeuwenlang bijna hetzelfde uiterlijk. Wel verdwenen zijn de huizen die in de 19e eeuw de toren flankeerden. En het waaggebouwtje op de Korenmarkt. Het is op deze plek waar de voor de gemeenschap belangrijke handelingen, vieringen, noem het evenementen, plaatsvonden. Nu heet dat de Markt. Ook daarom is de stad dankzij deze Markt ‘ a place to be’.


weert_geschiedenis_1280

Foto: Gemeente-archief Weert