Actueel

1120 of 26 items

Opening vernieuwde weekmarkt uitgesteld

by Sjoerd

De geplande feestelijke heropening van de weekmarkt aankomende zaterdag is geannuleerd. In overleg met belanghebbende partijen is hiertoe besloten. De weekmarkt zou om 10:30 officieel heropend worden door wethouder Geelen en Clown Desalles. De reden van de annulering is de landelijk verkondigde maatregelen wegens het coronavirus. De weekmarkt zal wél doorgang hebben, net zoals winkels […]

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2020

by Sjoerd

Het bestuur van de BOB wenst bewoners, ambtenaren en het college prettige feestdagen en een voorspoedig 2020. De BOB heeft in juli van dit jaar zijn 20 jarig bestaan met een mooi concert van het ZON gevierd. Maar naast de feestelijkheden heeft de BOB ook veel werk verzet. Het bestuur is bij veel nieuwe projecten […]

Gezellig rumoer hoort bij een levendige binnenstad!

by Sjoerd

Ja dus, zegt de Bewoners Organisatie Binnenstad. Onze historische binnenstad is veelzijdig, overzichtelijk en gelukkig steeds groener. De stad is aantrekkelijk om in te wonen, maar ook om te verblijven. Winkels en horeca zijn daarbij het grootste vertier in de stad evenals de meer dan 50 kleine en grote evenementen in het centrum. Dat alles […]

BOB trakteert op ZomerOrkest tijdens koopzondag

by Sjoerd

Tijdens de koopzondag van 28 juli presenteert Centrummanagement in samenwerking met BIZ Ondernemers de jaarlijkse Springkussenzondag. Een bezoek aan de stad is voor de hele familie de moeite waard. Verspreid over de straten en pleinen in de binnenstad staan maar liefst 12 luchtkussens. Met de vele verschillende soorten en kleuren vormt het evenement een sfeervolle […]

BOB | arbeidsmigranten

by Sjoerd

De raad heeft in december 2018 unaniem ingestemd met de beleidsnota. In deze nota wordt beschreven hoe de huisvesting van arbeidsmigranten het beste kan plaatsvinden. Het beleid is gevarieerd en schept mogelijkheden voor kleinschalige huisvesting in de wijken en grotere huisvesting bij agrarische bedrijven en op bedrijventerreinen. Grootschalige huisvesting moet voldoen aan de SNF normering […]

Fietsen op de promenade?

by Sjoerd

De discussie over het fietsen op de promenade laait weer op. Enkele ondernemers vinden het vanuit hun ondernemerschap van belang dat fietsen op de promenade toegestaan moet worden. De binnenstadbewoners echter maken veel gebruik van de promenades en ergeren zich aan de fietsers en brommers op de promenade. Er zijn ook regelmatig bijna-ongelukken. In de […]

Enquete subsidieregeling burgerinitiatieven

by Sjoerd

Beste wijk/dorpsraad, Mijn naam is Vince Janssen, tweedejaars bestuurskunde student aan Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Samen met twee andere studenten doen wij een onderzoek naar de subsidieregeling burgerinitiatieven van de gemeente Weert. Hiervoor vinden we het heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen hun input mee te nemen. Daarom hebben we een online enquête gemaakt. We […]

Vergroening en spelaanleiding in de binnenstad

by Sjoerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad te vragen een krediet beschikbaar te stellen van ongeveer € 197.000,- voor de aanplant van bomen en het aanleggen van spelaanleidingen in de Weerter binnenstad. Met het extra groen op de Nieuwe Markt, Beekstraat en het Bassin en de spelaanleidingen krijgt de binnenstad een enorme […]

Gek van de herrie

by Sjoerd

Tussen geluidshinder en geluidsoverlast zit een groot verschil. Geluidshinder is subjectief. De een vindt het geluid van een grasmaaier hinderlijk, de ander heeft er geen last van. In de wijken ondervindt men vaak meerdere vormen van geluidshinder, zeker in de zomermaanden. In het centrum is dat niet anders, het is drukker dan normaal, zowel ’s […]

De weekmarkt

by Sjoerd

Markten bestaan al zo lang als mensen handel hebben bedreven. Ruim tienduizend jaar geleden dus met de Neolithische Revolutie. Het woord markt is afgeleid van het Latijnse woord mercatus, wat markt en handel betekent. In het centrum vindt de weekmarkt op zaterdag plaats. DUS Weert heeft een enquête over de weekmarkt gehouden, met daarop volgend […]