De discussie over het fietsen op de promenade laait weer op. Enkele ondernemers vinden het vanuit hun ondernemerschap van belang dat fietsen op de promenade toegestaan moet worden.

De binnenstadbewoners echter maken veel gebruik van de promenades en ergeren zich aan de fietsers en brommers op de promenade. Er zijn ook regelmatig bijna-ongelukken. In de Stationsstraat rijden dagelijks grote groepen scholieren over de promenade en zelfs auto’s.

De BOB heeft in het verleden al eens een handhavingsverzoeken ingediend. Zowel BOB als bewoners verwachten niet dat er permanent op iedere hoek een handhaver staat om te bekeuren, maar een gerede pakkans en het dan krijgen van een bekeuring kan helend werken. De indruk ontstaat nu dat het fietsen op de promenade inmiddels oogluikend wordt toegestaan. Dit in tegenstelling tot Roermond.

BOB is tegen het voorstel om het fietsen overal mogelijk te maken. De promenades zijn te smal en worden nog eens extra versmald door de uitwas aan reclameborden etc. van winkeliers.
Het toestaan van fietsen op de toch al niet te brede promenades wordt dan gevaarlijk: kinderen lopen rond en kunnen onverwacht achter de reclameborden vandaan komen en ook ouderen horen fietsers vaak niet aankomen. Fietsers scooters en brommers anticiperen nauwelijks op de aanwezigheid van voetgangers; rijden te hard, meestal naast elkaar en dat alles met een grote vanzelfsprekendheid. De Beekstraatpromenade is nog smaller dan de Langstraat en is ook nog eens een toegangspromenade voor mensen woonachtig aan de Hoogpoort en Ververshof– overwegend oudere mensen. Niet fietsen dus.

Als pilot kan bekeken worden of het fietsen van het ene plein naar het andere plein wenselijk is (Markt, Nieuwe Markt, Korenmarkt) middels een fysieke route. Men kan –met tegenzin– een pilot starten in de Stationsstraat: mits er fysieke maatregelen worden genomen. Daarbij aangetekend dat een deel van de ondernemers in de Stationsstraat ronduit tegen deze optie is, en begrijpelijk ook.

Het centrum is van het formaat van Jip en Janneke en daardoor goed beloopbaar. Het veilig kunnen stallen van de fietsen, e-bikes en brommers aan de uitloopstraten biedt meer soelaas voor de binnenstadeconomie dan het fietsen op de promenade. Overigens wil de BOB de winkelier nog weleens horen als fietsers hun fiets voor de winkeldeur stallen of tegen de etalageruit plaatsen.

Het gedrag van de fietsers, brommers en scooters op de promenade is niet te mannagen. Handhaven blijft dan de beste optie.

Wij roepen bewoners in het centrum op om te reageren op dit artikel en hun mening te geven.