Het bestuur van de BOB wenst bewoners, ambtenaren en het college prettige feestdagen en een voorspoedig 2020.

De BOB heeft in juli van dit jaar zijn 20 jarig bestaan met een mooi concert van het ZON gevierd. Maar naast de feestelijkheden heeft de BOB ook veel werk verzet. Het bestuur is bij veel nieuwe projecten betrokken zoals bij de herinrichting van de weekmarkt, de Nieuwe Markt, de Smeetspassage, Weert 2030, de aankomende nota horeca & evenementen, het afvalbeleid en natuurlijk de dagelijkse thema’s als het gaat om schoon, heel en veilig; plus drie uitgaves van Stadgenoot.

De bestuursleden van de BOB hebben veel contacten met bewoners, ondernemers, Centrum Management Weert, de wijkagent, de gemeentelijke organisatie etc. Ook mag de BOB zich verheugen om de vele goede ambtelijke- en politieke contacten.
De opdracht aan en het doel van de BOB is voornamelijk de algemene belangen van de bewoners in het centrumgebied te behartigen, met als doel om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren. De BOB doet dit zoals alle stichtingen zonder uw mandaat en op basis van het verwerven van informatie om daarna een afweging te maken. BOB pretendeert nooit voor alle bewoners te kunnen spreken. Het bestuur van de BOB heeft een ruime dossierkennis en bestuursleden met verschillende achtergronden wat een goede afweging mogelijk maakt. Het bestuur streeft erna de bewoners optimaal te informeren met alle mogelijke middelen die het tot zijn beschikking heeft, een enquête kan daar deel van uitmaken.

BOB is voorstander van een bruisende binnenstad. Wij zijn van mening dat een bruisende binnenstad en wonen in de binnenstad prima kan samengaan. De historische binnenstad van Weert is veelzijdig, overzichtelijk, en gelukkig steeds groener (Nieuwe Markt). De stad is aantrekkelijk om in te wonen, maar ook om te verblijven. Winkels en horeca zijn daarbij het grootste vertier in de stad evenals de meer dan 50 kleine en grote evenementen in het centrum. Dat alles kan samen met de ettelijke duizenden inwoners in het BOB-gebied. Ook in 2020 gaan wij ervoor, samen met uw reacties en input. Laat u horen!

Het bestuur wenst u een goeie roetsj en een gezond 2020.