Tussen geluidshinder en geluidsoverlast zit een groot verschil. Geluidshinder is subjectief. De een vindt het geluid van een grasmaaier hinderlijk, de ander heeft er geen last van. In de wijken ondervindt men vaak meerdere vormen van geluidshinder, zeker in de zomermaanden.

In het centrum is dat niet anders, het is drukker dan normaal, zowel ’s avonds als ‘s nachts door het uitgaanspubliek en overdag is er een kakafonie van geluid, door muziek uit de winkels, scooters en auto’s op de promenades enz. Daarbij neemt het aantal muziekevenementen in de zomer toe. Tja, ik hoor nu al een aantal lezers zeggen: “Moet je maar niet in de stad gaan wonen”. Deze vaak gehoorde en ongenuanceerde opmerking snijdt echter geen hout.

Geluid heeft namelijk een grote invloed op ons, groter dan we zelf vaak denken. Wij kunnen geluid horen van verschillende toonhoogtes. Om het geluidsniveau te kunnen vaststellen gebruikt men 2 maten: decibel A (dBA) en decibel C (dBC). Het gemiddelde van de gehoorde geluidssterkte over alle toonhoogtes (frequenties) noemt men dBA. Geluid wordt tegengehouden door muren, ramen en deuren. Of dat effectief is hangt ook af van de toonhoogte: lage tonen dringen veel sterker door dan hoge tonen; vandaar dat dBC is ingevoerd, een gemiddelde over alle toonhoogtes waar lage tonen sterker worden meegeteld. Om geluidshinder te kunnen meten wordt er gebruik gemaakt van een geluidsniveaumeter- ook zelf kunt u een app. downloaden voor het meten van geluid.

In het gemeentelijke evenementenbeleid zijn bepalingen opgenomen over bijvoorbeeld de toegestane geluidsniveaus, duur van de evenementen en het maximaal aantal evenementen per locatie. Hoe ver men wil gaan met de details in dergelijke beleidsnota’s is aan de gemeente om te bepalen. Zoals: als er muziek ten gehore wordt gebracht, het maximaal toelaatbare geluidsniveau, dient te voldoen aan de norm waarbij geen gehoorschade voor bezoekers, omstanders en medewerkers kan ontstaan enz. En daarna volgen een aantal geluidstechnische termen en toegestane dB’s (meestal 80 dB(A) en 92 dB(C)) die wellicht geen enkele organisator snapt en de doorsnee musici ook niet. Dus…

Ook meteorologische invloeden kunnen de geluidsoverdracht sterk doen variëren. Dat kan betekenen dat het geluidsvolume op het evenemententerrein voldoet aan de norm, maar een straat verderop de bewoners het gevoel hebben dat de hel is los gebroken. Ook daar is vrijwel niet op te handhaven. De BOB vindt het wel gewenst dat als een (evenementen) vergunning of melding eenmaal is verleend in de praktijk ook te controleren of aan de voorwaarden worden voldaan. Dat kan per steekproef, maar bij grote evenementen preventief om de geluidsbelasting te monitoren en te controleren. Daarom heeft de BOB en geluidsnotitie gemaakt en naar het college van B&W gestuurd. De notitie kunt u lezen op onze deze website.

En… natuurlijk zouden de organisatoren ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en natuurlijk hebben de bewoners met hun volle verstand gekozen om te wonen in de stad, met alle lusten en lasten van dien, en natuurlijk mogen wij van de gemeente verwachten dat zij acteren op de regels die zij zelf hebben gemaakt. Ps. En mocht u hinder ondervinden bel (ook s ‘avonds) of mail naar de gemeente.