Actueel

1120 of 22 items

BOB | arbeidsmigranten

by Sjoerd

De raad heeft in december 2018 unaniem ingestemd met de beleidsnota. In deze nota wordt beschreven hoe de huisvesting van arbeidsmigranten het beste kan plaatsvinden. Het beleid is gevarieerd en schept mogelijkheden voor kleinschalige huisvesting in de wijken en grotere huisvesting bij agrarische bedrijven en op bedrijventerreinen. Grootschalige huisvesting moet voldoen aan de SNF normering […]

Fietsen op de promenade?

by Sjoerd

De discussie over het fietsen op de promenade laait weer op. Enkele ondernemers vinden het vanuit hun ondernemerschap van belang dat fietsen op de promenade toegestaan moet worden. De binnenstadbewoners echter maken veel gebruik van de promenades en ergeren zich aan de fietsers en brommers op de promenade. Er zijn ook regelmatig bijna-ongelukken. In de […]

Enquete subsidieregeling burgerinitiatieven

by Sjoerd

Beste wijk/dorpsraad, Mijn naam is Vince Janssen, tweedejaars bestuurskunde student aan Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Samen met twee andere studenten doen wij een onderzoek naar de subsidieregeling burgerinitiatieven van de gemeente Weert. Hiervoor vinden we het heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen hun input mee te nemen. Daarom hebben we een online enquête gemaakt. We […]

Vergroening en spelaanleiding in de binnenstad

by Sjoerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad te vragen een krediet beschikbaar te stellen van ongeveer € 197.000,- voor de aanplant van bomen en het aanleggen van spelaanleidingen in de Weerter binnenstad. Met het extra groen op de Nieuwe Markt, Beekstraat en het Bassin en de spelaanleidingen krijgt de binnenstad een enorme […]

Gek van de herrie

by Sjoerd

Tussen geluidshinder en geluidsoverlast zit een groot verschil. Geluidshinder is subjectief. De een vindt het geluid van een grasmaaier hinderlijk, de ander heeft er geen last van. In de wijken ondervindt men vaak meerdere vormen van geluidshinder, zeker in de zomermaanden. In het centrum is dat niet anders, het is drukker dan normaal, zowel ’s […]

De weekmarkt

by Sjoerd

Markten bestaan al zo lang als mensen handel hebben bedreven. Ruim tienduizend jaar geleden dus met de Neolithische Revolutie. Het woord markt is afgeleid van het Latijnse woord mercatus, wat markt en handel betekent. In het centrum vindt de weekmarkt op zaterdag plaats. DUS Weert heeft een enquête over de weekmarkt gehouden, met daarop volgend […]

Trots op de markt!

by beeldvang

Markten bestaan al zo lang als mensen handel hebben bedreven. Ruim tienduizend jaar geleden dus met de Neolithische Revolutie. Het woord markt is afgeleid van het Latijnse woord mercatus, wat markt en handel betekent. In het centrum vindt de weekmarkt op zaterdag plaats. DUS Weert heeft een enquête over de weekmarkt gehouden, met daarop volgend […]

Notitie geluidshinder / advies

by beeldvang

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, We hebben een levendige gemeente met aansprekende evenementen, zoals Bantopa, Kermis, de Braderie, Koningsdag, Bospop en nog vele kleine evenementen. De Bewoners Organisatie Binnenstad wil dat ook zo houden, en heeft recent nog gepleit voor meer bovenregionale kwaliteitsevenementen. De drukte en de levendigheid van de binnenstad geeft de vitaliteit […]

Gek van de herrie!

by beeldvang

Tussen geluidshinder en geluidsoverlast zit een groot verschil. Geluidshinder is subjectief. De een vindt het geluid van een grasmaaier hinderlijk, de ander heeft er geen last van. In de wijken ondervindt men vaak meerdere vormen van geluidshinder, zeker in de zomermaanden. In het centrum is dat niet anders, het is drukker dan normaal, zowel ’s […]

Oproep aan de bewoners in het centrum: “Glas of plastic”

by beeldvang

Mijn naam is Vince Janssen en ik ben student bestuurskunde/overheidsmanagement op het Avans in Den Bosch. Voor dit blok moet ik een probleem in kaart brengen binnen mijn gemeente. Zoals u al misschien had gelezen in de titel is het probleem wat ik heb gekozen het glas of plastic probleem. Het gaat over de vraag […]