Markten bestaan al zo lang als mensen handel hebben bedreven. Ruim tienduizend jaar geleden dus met de Neolithische Revolutie. Het woord markt is afgeleid van het Latijnse woord mercatus, wat markt en handel betekent. In het centrum vindt de weekmarkt op zaterdag plaats.

DUS Weert heeft een enquête over de weekmarkt gehouden, met daarop volgend een dialoogavond. Al bij al een prima initiatief.

Want het gaat niet zo goed met de weekmarkt. Bezoekersaantallen lopen terug en omzetten dalen. Bovendien zien de markthandelaren hun publiek ook nog eens vergrijzen; nog los van het feit dat er weinig jonge mensen kiezen voor de ambulante handel.
De slogan dat je gulden toch echt een daalder waard is, vindt de consument die op zoek is naar koopjes en lage prijzen niet vanzelfsprekend meer op de weekmarkt. De weekmarkt moet om, en daarom komt de enquête van DUS Weert, aangeboden aan Wethouder Tessa Geelen, niets te vroeg.

De BOB heeft de enquête ook mogen ontvangen en bij het lezen daarvan zien we enkele tegengestelde belangen. Maar het belangrijkste is wel dat iedereen van mening is dat er iets moet gebeuren. Maar hoe… Hier ligt een zware taak voor de wethouder om tussen alle belangen te balanceren.

Wat zou er zoal moeten gebeuren
• Het verplaatsen van de weekmarkt.
• Een meer divers aanbod of juist specialisatie ( bv. streekproducten of vers maaltijden). De branchering van de markt, waarbij er op wordt gelet dat een markt een zo breed mogelijk assortiment heeft, maar ook gekeken wordt naar bijvoorbeeld aankleding van de markt en markttijden (bv. de markt tot 12.00 uur zoals dat in de enquête naar voren kwam). De consument heeft, al met al, steeds minder redenen om de weekmarkt te bezoeken en ziet het aantal alternatieven (lange openingstijden in de winkel, `s avonds en op zondag open, online shoppen) almaar toenemen.
• Het stimuleren van ondernemerschap en samenwerking met binnenstadondernemers c.q. het CMW, dit kan een positieve bijdragen leveren aan de weekmarkt die op de zaterdag sfeerbepalend is.

De bestuurlijke vraag is: Moet de weekmarkt in handen blijven van de gemeente (marktmeester) of geprivatiseerd worden, of gaan de gezamenlijke marktondernemers zelf het initiatief nemen. Het is dan wel van belang dat de marktcommissie (waarin ook het CMW en gemeente zitting in moet hebben) gaat functioneren en in tegenstelling tot voorheen ook met haar eigen achterban frequent communiceert. Een selectie criteria voor de commissieleden en voor de ondernemers die toegang willen hebben op de weekmarkt is gewenst.

Een nieuw marktconcept kan een beter en meer divers aanbod, een kwalitatieve plus sfeervolle presentatie mogelijk maken. Daarbij hoort een gezamenlijke promotie en een hoger serviceniveau. De weekmarkt opereert als één bedrijf.

Dat wil zeggen: Geen enkele kraam verkoopt er hetzelfde, iedere marktdag is er een verrassing met proeverijen, kinderattracties, muziek en altijd een paar bijzondere standhouders. Service is belangrijk en dat uit zich in overal mobiel kunnen pinnen, aantrekkelijke kramen en goede prijsinformatie. De Marktmeester wordt marktmanager en runt het totale bedrijf. Het kan in Weert; maar nú wel met alle neuzen die dezelfde kant op wijzen; flexibel en gericht op samenwerking.

Leon Bouwels
Voorzitter Bewoners Organisatie Binnenstad