Zienswijze van de Bewoners Organisatie Binnenstad aangaande de handeling bijzondere wetten.