Tags: ‘normen’

1 Item

Notitie geluidshinder / advies

by beeldvang

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, We hebben een levendige gemeente met aansprekende evenementen, zoals Bantopa, Kermis, de Braderie, Koningsdag, Bospop en nog vele kleine evenementen. De Bewoners Organisatie Binnenstad wil dat ook zo houden, en heeft recent nog gepleit voor meer bovenregionale kwaliteitsevenementen. De drukte en de levendigheid van de binnenstad geeft de vitaliteit […]